Maskindepån

Grankulla stads Maskindepå ansvarar för de av staden ägda fordonens uthyrning, samt producering och förmedling av transport- och arbetsmaskinstjänster till stadens olika enheter. På maskindepån repareras och underhålls de av staden ägda person-, paket- och lastbilar samt arbetsmaskiner och anordningar. 

  • Materielanskaffningar
  • Reparation och underhåll av maskiner 
  • Uthyrning av materiel till verksamhetsenheterna

Kalustoa