Kollektivtrafik och resekort

Stadshusets info betjänar er i resekortsärenden

Grankulla hör till kollektivtrafikområdet som Helsingforsregionens trafik (HRT) bildar.
På stadshusets info får du alla tjänster som gäller ditt resekort. På servicestället kan du också skaffa dig ett personligt resekort.

Tjänster vid stadshusets info:
  • Försäljning av personliga resekort och innehavarkort, samt byte till nya HRT-kort.
  • Försäljning av engångskort
  • Laddning av period och värde på resekortet
  • Mottagning av arbetsresesedlar
  • Utskrift av resekortsuppgifter
  • Utrednings- och ersättningsärenden

Öppet:      mån–fre 9–15 och tis., ons., tors. också 17–19.30
Adress:    Grankullavägen 10, 02700 Grankulla
Tfn            050 411 1390

Grankullas R-kiosk

adr. Grankullavägen 7, till kioskens sida >


Ytterligare information om biljetter och resekort hittar du på HRT:s sidor >