Valikko

Aktuellt från kommuntekniken

17.08.2016

Vägrenar röjs för att förbättra sikten i vägkorsningar

Träd och buskar hindrar lätt sikten i korsningar och gör det svårt att se trafikmärken och skyltar. Tät vegetation vid vägarna försvårar också vinterunderhållet.

Grankulla stads underhållsenhet kommer under hösten- vintern att röja vägrenar. Sikthinder som orsakas av vegetationen avlägsnas vid vägarna, från korsningsområden och vid trafikmärken och gatlyktor.

Med samarbetshälsningar,

Veli Keski-Kohtamäki                                    
Kunnossapitomestari               
Underhållsmästare
09-5056391, 050-5480391

Tillbaka till rubrikerna