Valikko

Aktuellt från kommuntekniken

22.11.2013

Två nya parker har öppnats i Grankulla

Biblioteksstråkets park

Biblioteksstråkets lekpark ligger, såsom namnet anger, vid Biblioteksstråket i Grankulla centrum.  Den ljusa färgsättningen har livats upp med ett färggrant säkerhetsunderlag som gjutits mellan stenläggningarna i betong. För grönskan i parken står stiliga ovala bassänger med planteringar. De vintergröna perenner som växer under lövträden i bassängerna ger grönska året runt. I parken finns sedvanliga lekredskap samt bänkar för den som vill vila en stund eller fördriva tid. Grästrappan i norra ändan av parken inbjuder till avkoppling och samvaro, och varför inte en picknick.  Som striktare alternativ till picknick på filt finns det också en möbelgrupp i parken.

Biblioteksstråketp 1

Biblioteksstråkets lekpark Läge (pdf) (70.1 KB)

Gallträsk friluftspark

Byggarbetena i Gallträsk friluftspark blev klara i november 2013 och parken har öppnats för motionärer i alla åldrar, från barn till seniorer.

Frilufts- och lekparken norr om Gallträsk har anlagts mitt i den kuperade strandskogen, vid den friluftsled som löper runt sjön. Det är lätt att ta sig till parken till fots eller med cykel. Det finns ingen egentlig parkeringsplats förutom ett litet parkeringsområde för rörelsehindrade i östra ändan av parken.
Man har avgränsat parken genom att plantera växtarter som förekommer naturligt i området. På detta sätt har staden i enlighet med Grankullas naturvårdsplan (2012-2021) strävat efter att bevara de kring Gallträsk levande fladdermössens och flygekorrarnas sannolika rutt från sjön mot nordost. Från parken kan man se Gallträsk skymta fram mellan träden.
Målet har varit att bevara den naturnära stämningen i Gallträsks friluftspark genom lekredskap som passar in i miljön, naturmaterial och stilenliga armaturer. Parkens armaturer har försetts med energieffektiva LED-lampor med mycket lång livslängd. Nära lekplatsen för barn har staden anlagt motionsredskap för att få en park som sporrar alla Grankullabor att motionera. Med Gym Parks motionsredskap är det möjligt att träna olika muskelgrupper mångsidigt. Borden och bänkarna inbjuder invånarna till att trivas och tillbringa tid i parkområdet.
Byggarbetena i parken är nu färdiga, men som ett litet kompletterande arbete kommer man att tälja träskulpturer med djurmotiv i tre granstammar som kapats på två meters höjd.


Gallträsk närip

Gallträsk friluftspark Läge (pdf) (107.2 KB)

Välkommen att bekanta dig med parkerna!Tillbaka till rubrikerna