Valikko

Aktuellt från kommuntekniken

02.11.2016 12:40

Trädvård i Paul Olssons park

Med början i november 2016 vårdar vi trädbeståndet kring odlingslotterna i Paul Olssons park. Genom att gallra det alltför täta beståndet av små träd och tysklönnen (sykomorlönnen)  som lokalt klassas som en skadlig främmande art vill vi se till att de värdefulla ädla lövträden bevaras i parken.

Närmare upplysningar ges av stadsträdgårdsmästaren Emmi Silvennoinen, tel. 09 5056 540, emmi.silvennoinen@grankulla.fi och underhållsträdgårdsmästaren Minna Aavalehto tel. 050 4118 656, minna.aavalehto@grankulla.fi


Tillbaka till rubrikerna