Valikko

Aktuellt från kommuntekniken

18.08.2015 14:34

Ta cykeln till tåget

CykelskyddCykeln är ofta det snabbaste fortskaffningsmedlet på kortare sträckor, den är tyst och utsläppsfri, dessutom höjer cyklandet konditionen och välbefinnandet.

Anslutningscykling är ett effektivt, förmånligt och hållbart sätt att utöka kollektivtrafikens verkningsområde ytterom gångavstånd. I Grankulla har i år uppmärksamhet fästs vid befrämjandet av anslutningscykling. Cykelparkeringen är en vital del av cykelresorna och den ifjol färdigblivna anslutningsparkeringsplatsen erbjuder numera parkeringsplatser även för cyklister. Det nya cykelskyddet har plats för 32 cyklar som kan låsas fast i cykelställen.

Sommarens asfalterings- och andra gatubyggnadsarbeten är på slutrakan och gång- och cykelvägarna förbättras.

2015 är cyklandets temaår i Grankulla

Tillbaka till rubrikerna