Valikko

Aktuellt från kommuntekniken

18.04.2013

Stadsbanan presenterade sig 17.4.

Det första informationstillfället rörande Esbo stadsbanan arrangerades i Nya paviljongen 17.4. Invånarna hade vid tillfället möjlighet att bekanta sig med de preliminära banplanerna.
Krata yleisötilaisuus 17042013
Enligt planerna blir järnvägen fyrspårig mellan Alberga och Köklax. Detta möjliggör korta intervall mellan tågen och förbättrar tågtrafikens punktlighet samt anslutningstrafikens förutsättningar.

Det finns två stationer på Grankullas avsnitt, Grankulla och Björkgård. Björkgård kommer att förbli på nuvarande ställe medan Grankulla förflyttas västerut så att den nya järnvägsbro som ska byggas över Tunnelvägen även kommer att fungera som en kollektivtrafikterminal. Tunnelvägens busshållplatser som placeras under bron
samt perrongerna ska vara lätt tillgängliga även för rörelsehämmade. I Grankulla ska sammanlagt fyra järnvägsbroar byggas om.

Under informationstillfället var det även möjligt att komma med feedback rörande planerna, en möjlighet som flitigt utnyttjades. Speciellt diskuterades bullerskydd samt bansträckningen. Även vikten av att ha tillräckligt många tillfartsparkeringsplatser påpekades. Det går att kommentera planerna även via projektets feedback-kanal på nätet:


Som följande ordnas promenadrundor till stationsområdena 27.4.och 4.5.
börjande klo 11. I höst ordnas ett andra informationstillfälle.


Tillbaka till rubrikerna