Valikko

Aktuellt från kommuntekniken

03.01.2017

Skogsvårdsarbete i Grankulla

Skogsvårdsarbeten påbörjas i januari 2017 enligt Naturvårdsplanen 2012-2021 i skogområdena 29, 35, 36, 36.1, 37.1, 152, 157.2, 166, 167, 169.2 och 174. Senare i januari-februari påbörjas arbeten i skogområdena 16, 17, 39.1, 41, 42, 120, 195.1, 196, 199 och 212.  På områdena gallras buskar och små träd i samband med skötseln av plantbeståndet. Ytterligare fälls några träd som är döda eller i dåligt skick och kan medföra fara.

Hästskogsarbetare Åfelt med sina stora arbetshästar fortsättar sitt arbete på ömtåliga ställen 16.1.2017. Vid Kasabergsvägen (området 82) fälls rötskadade björkar.

Naturvårdsplanen godkändes i samhällstekniska nämnden den 22 mars 2011. Arbetena utförs med beaktande av de förändringar som ägt rum i områdena.

Närmare upplysningar ges av
Stadsträdgårdsmästare Emmi Silvennoinen mobil 050 500 4128
Underhållsträdgårdsmästare Minna Aavalehto mobil 050 411 8656

Man kan bekanta sig med Naturvårdsplanen 2012-2021 också på nätet (på finska):
Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021 JOHDANTO ja KUVIOKIRJA (pdf) (1.8 MB)
Kuviokartta (pdf) (8 MB)
Kartta 29 (pdf) (349.7 KB)
Kartta 36.1 (pdf) (119.3 KB)
Kartta 35, 36, 37.1 (pdf) (343.1 KB)
Kartta 82 (tif) (769 KB)
Kartta 152 (pdf) (309 KB)
Kartta 157.2 (pdf) (116.7 KB)
Kartta 166, 167, 169.2, 174 (pdf) (637.3 KB)
Kartta 16, 17, 39.1, 41, 42 (pdf) (763.4 KB)
Kartta 120 (pdf) (120 KB)
Kartta 195.1, 196, 199 (pdf) (654.5 KB)
Kartta 212 (pdf) (128.6 KB)


Tillbaka till rubrikerna