Valikko

Aktuellt från kommuntekniken

Skogsvårdsarbete i Grankulla

Härnäst påbörjas skogsvårdsarbeten enligt Naturvårdsplanen 2012-2021 i skogsområdena 3, 3.2, 61, 72, 99, 108, 108.1, 108.2, 217 och 218.

På områdena längs med tomtgränser, vägar och stigar fälls träd som är döda eller i dåligt skick och kan medföra fara. En del murkna träd lämnas med avsikt kvar längre in i skogsområdena, både som upprätta och liggande stammar. På områdena gallras ytterligare buskar och små träd i samband med skötseln av plantbeståndet.

Naturvårdsplanen godkändes i samhällstekniska nämnden den 22 mars 2011. Arbetena utförs med beaktande av de förändringar som ägt rum i områdena.

Kommuntekniken informerade om skogsvård i Grankulla också på hösten 2015:
Aktuellt från kommuntekniken/Skogsvårdsarbete

Närmare upplysningar ges av
Stadsträdgårdsmästare Emmi Silvennoinen mobil 050 500 4128
Underhållsträdgårdsmästare Minna Aavalehto mobil 050 411 8656

Man kan bekanta sig med Naturvårdsplanen 2012-2021 också på nätet (på finska):

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021 JOHDANTO ja KUVIOKIRJA (pdf) (1.8 MB)
Kuviokartta (pdf) (8 MB)

Områdena 3, 3.2 (pdf) (97.5 KB)

Området 72 (pdf) (396.8 KB)

Området 99 (pdf) (422.5 KB)

Områdena 108, 108.1, 108.2 (pdf) (760.2 KB)
Områdena 217, 218 (pdf) (80.7 KB)


Tillbaka till rubrikerna