Valikko

Aktuellt från kommuntekniken

30.09.2015

Skogsvårdsarbete i Grankulla

Skogsvårdsarbeten påbörjas hösten 2015 enligt Naturvårdsplanen 2012-2021 i skogområdena 34, 170, 170.1, 173, 204, 206, 207, 208, 220, 221, 222 och 224.

På områdena fälls träd som är döda eller i dåligt skick och kan medföra fara. På områdena 34, 222 och 224 gallras ytterligare buskar och små träd i samband med skötseln av plantbeståndet.

Hästskogsarbetare Åfelt med sina stora arbetshästar fortsättar sitt arbete på ömtåliga ställen. Mellan Sportvägen och Stenbergsvägen (området 143) fälls stora rötskadade björkar. Andra ställen som försenades från våren till hösten på grund av att fåglarnas häckningstid började är vid gångstigen söder om Gallträsk (området 187), den lilla skogsdungen öster om Vallmogård (området 192) och skogsdungen nära Öglan (området 13).  Vid arbetena fälls träd som är i dåligt skick.

Naturvårdsplanen godkändes i samhällstekniska nämnden den 22 mars 2011. Arbetena utförs med beaktande av de förändringar som ägt rum i områdena.

Närmare upplysningar ges av
Stadsträdgårdsmästare Emmi Silvennoinen mobil 050 500 4128
Underhållsträdgårdsmästare Minna Aavalehto mobil 050 411 8656

Man kan bekanta sig med Naturvårdsplanen 2012-2021 också på nätet (på finska):

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma 2012-2021 JOHDANTO ja KUVIOKIRJA (pdf) (1.8 MB)
Kuviokartta (pdf) (8 MB)

13, 143 (pdf) (517 KB)
34, 204 (pdf) (792 KB)
170, 170.1, 173, 206, 207, 208 (pdf) (951.8 KB)
187, 192 (pdf) (439.9 KB)
220, 221, 222, 224 (pdf) (594.5 KB)Tillbaka till rubrikerna