Valikko

Aktuellt från kommuntekniken

27.04.2017

Preliminära planer för kärncentrum kan ses och kommenteras i stadshuset och på nätet

Den kommande Thurmansskvärens planer har reviderats i och med att utbyggnaden av köpcentret ändrade de allmänna områdenas utrymmesbehov i centrum.

Nu har planeringen framskridit och samhällstekniska nämnden har beslutat publicera de reviderade planerna för kommetarer av invånarna. Planerna finns framlagda i stadshuset 27.4–11.5. , Grankullavägen 10 kl. 8.00–15.45 samt på stadens webbplats.

Det är inte fråga om en offentlig framläggning utan staden vill genom en invånardialog få in kommentarer  för den egentliga fortsatta planeringen.

På basen av planen utarbetas sedan mer detaljerade planer för förvekligandet av området, vilka sedan framläggs offentligt med en officiell hörandeprocess.

YLK 4.4.2017 § 40 (pdf) (1.7 MB)
2257_Kunnallistekninen yleissuunnitelma (pdf) (1.9 MB)
Kauniaisten keskusta_Ymparistorakentamisen periaatteet (pdf) (554.7 KB)


Tillbaka till rubrikerna