Valikko

Aktuellt från kommuntekniken

09.02.2015

Planerna för upprustandet av Bensowsparken är aktuella


bensowinpuisto
Klicka större
Den lilla dammen och området runt den lilla dammen söderom Grankullavägen skall rustas upp ännu detta år. Planerna för upprustningen av den sk. Bensowparken som staden äger finns nu till påseende för kommentarer i stadshuset.

I planen rekommenderas att dammen iståndsätts och delvis också muddras. Miljön kring dammen föreslås få nya planteringar, belysning samt terrass med pergola. I gångstråken är tillgängligheten inplanerad och terrassen får också bänkar så man kan sitta och njuta av utsikten.
 
Läs om beredningen och planerna i 
samhällsteknikens protokoll > (20.1.2015 ärende 12)


Tillbaka till rubrikerna