Valikko

Aktuellt från kommuntekniken

29.04.2014

Parkour i Thurmansparken!

En parkourställning i metall har installerats i västra delen av Thurmansparken mellan de stenbumlingar som tidigare lagts ut där. Stenarna och ställningen tillsammans erbjuder utmaningar för alla parkourentusiaster. För planeringen av området och ställningen har anlitats experter från Parkourkeskus för att Grankulla ska få ett så bra och fungerandesom möjligt för motionsgrenen.

En parkourställning
En parkourställnig i Thurmansparken
Parkour är en motionsgren som utvecklats i Frankrike på 1980-talet och som går ut på att så snabbt, effektivt och smidigt som möjligt ta sig fram i en stadsmiljö. Ambitionen är att åstadkomma en innovativ och flytande rörelse som inte bryts. I traditionell parkour utnyttjar utövaren naturliga hinder i stadsmiljön – räcken, trappor och tak – som ”språngbrädor”.  Numera har det blivit vanligare att bygga ”konstgjorda” parkourområden med ställningar samt stenar och andra hinder som läggs ut. Parkour utvecklar koordinationen, kroppskontrollen, muskelstyrkan och uthålligheten samt stärker benstommen.

Bakom området installerades i höstas tre marktrampoliner för den som vill utmana sig själv och höja pulsen.

Marktrampoliner
Marktampoliner som ligger bakom parkourområdet


Tillbaka till rubrikerna