Valikko

Aktuellt från kommuntekniken

01.11.2016 10:23

Nya träningsredskap sätts upp vid Kasabergets motionsslinga

Träningsredskapen (”utegymmet”) vid Kasabergets motionsslinga byts ut. De nuvarande redskapen uppfyller inte dagens säkerhetsstandard.
Området får en helt ny uppsättning redskap som möjliggör mångsidig träning oberoende av konditionsnivå.  
Inga träd behöver fällas i samband med att redskapen förnyas.

På grund av den stora efterfrågan kommer vi också att bygga ett helt nytt utegym vid motionsspåret i närheten av Kasavuoren koulu.
Ett antal närmast unga granar och två björkar kommer att fällas i samband med byggarbetena denna vecka (vecka 44). För arbetena har beviljats tillstånd för miljöåtgärder.

Arbetena börjar beroende på väderförhållandena och skidspårets skick antingen under slutet av år 2016 eller våren 2017.

Närmare information ges av hall- och planmästaren Sari Sarpaneva, tfn 050 3807687
och stadsträdgårdsmästaren Emmi Silvennoinen, tfn 050 50041288.


Tillbaka till rubrikerna