Valikko

Aktuellt från kommuntekniken

26.05.2015

Ny liten park vid Båtlänningsvägen

Under år 2015 kommer en ny liten park att anläggas vid Båtlänningsvägen, på grusplanen alldeles invid bullerskyddet. Stadsträdgårdsmästaren har planerat en fickpark med maritimt tema för platsen. Parken är avsedd för allmänheten att vistas i och passar även som lekpark för barn, i vilket den kompletterar husbolagens egna lekplatser. Området omfattar en stenlabyrint, ett muminskepp och en havsorm som dyker upp ur ett ”hav” av kullersten. Runt den befintliga aspen kommer en träterrass med bänkar att byggas. Områdets centrala element är uppbyggt av planteringslådor upphöjda på en stödkant av cortenstål så att helheten är formad som en segelbåt. Lådorna är 20 cm höga och planteringarna i dem kommer att bestå av olika vinterhärdiga grässorter. Cortenstål, en väderbeständig stålsort med rostfärgad yta, återkommer även i områdets övriga element. I parken planteras olika prydnadsträd och under dem anläggs en landskapsäng som slås en gång om året. Parkens specialitet kommer att vara fruktträd och bärbuskar. Äppelträden är ympade på svagväxande grundstammar och är av sorterna Heta, Lavia och Pekka, som har bra motståndskraft mot växtsjukdomar och ger skörd redan tidigt under säsongen. Gröna och vita vinbär drar inte till sig fåglar i samma utsträckning som röda och svarta vinbär, men smakar lika gott.

Mera information ges av stadsträdgårdsmästare Emmi Silvennoinen
Telefon: 050 5004128
e-post: emmi.silvennoinen@kauniainen.fi

Tillbaka till rubrikerna