Valikko

Aktuellt från kommuntekniken

03.03.2015

Meddelande om skogsvårdsarbeten

Skogsvårdsarbeten påbörjas våren 2015 enligt Naturvårdsplanen 2012-2021 i de på kartan märkta områdena.

På områdena 15, 123, 135 och 141 gallras buskar och små träd i samband med skötsel av plantbeståndet. På området 223 fälls några träd som är i dåligt skick och kan medföra fara. Samtidigt vi ska ge unga ekar mera utrymme att växa. På områdena 142 och 143 vid lekparken mellan Idrottsvägen och Stenbergsvägen fälls även större rötskadade björkar och på området 197 granar av säkerhetsskäl. På området 219, på östra och norra sidan om dammen fälls träd som är i dåligt skick och kan medföra fara. För övrigt ska snår rensas enligt utvecklingsplanerna med målet att öppna vyn över dammen och ge unga ekar utrymme att växa. Gruppen av stora granar i norra ändan av området ska sparas. På holmen mitt i dammen fälls en torr och murken flerstammad klibbal och en björk.

Naturvårdsplanen godkändes i samhällstekniska nämnden den 22 mars 2011. Arbetena utförs med beaktande av de förändringar som ägt rum i områdena.

Närmare upplysningar ges av
Stadsträdgårdsmästare Emmi Silvennoinen mobil 050 500 4128

Man kan utforska Naturvårdsplanen 2012-2021 också på nätet (på finska):

Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelma2012-2021JOHDANTO ja KUVIOKIRJA (pdf) (1.8 MB)
Kuviokartta (pdf) (8 MB)
15 (tif) (1017 KB)
123, 135, 141, 142, 143 (tif) (1.3 MB)
197, 219, 223 (tif) (1.5 MB)


Tillbaka till rubrikerna