Valikko

Aktuellt från kommuntekniken

02.09.2015

Längs gatorna och i parkerna fälls träd som är i dåligt skick

På olika håll staden fälls enstaka träd som är i dåligt skick och kan medföra fara, bl. vid Heikelgränden, Lindstedtsvägen, Sportvägen och Mikael Lybecks vägen och vid begravningsplatsen och ishallen. I den östra delen av Thurmansparken vid grusvägen fälls björkar som är i fara att falla. Därefter planterar man nya träd av andra trädslag. Arbetena påbörjas i september. 

Närmare upplysningar ges av underhållsträdgårdsmästare Minna Aavalehto, mobil 050 4118 656 och stadsträdgårdsmästare Emmi Silvennoinen, mobil 050 500 4128

Tillbaka till rubrikerna