Aktuellt från kommuntekniken

12.10.2018 11:00

Kommunteknik: Tidtabell för bygget av Brandkårsgrändens gatu- och vattenförsörjning

Byggarbetet av Brandkårsgrändens gata- och vattenförsörjning kommer att slutföras fredagen 2.11.2018. Byggarbetet, som varit ett samarbete mellan flera aktörer, har varit krävande på grund av den trånga och backiga gatuprofilen vilket har fodrat djupa shakter. Berggrunden som ligger nära markytan vid övre delen av gatan ledde till ändringar i planerna. Vi beklagar dröjsmålet.
Palokunnankuja
Brandkårsgränden


Tillbaka till rubrikerna