Aktuellt från kommuntekniken

24.05.2018 09:00

Kommunteknik: Odenwallsparken ska bli en trivsam park att vistas i

Invid Stationsvägen, nedanför ungdomsgården och Svenska skolcentrum, ligger Odenwallsparken med sina klippterrasser och fina torrfuror. I parken förekommer även häggmispeln (Amelanchier spicata), som har ett buskformigt växtsätt och som definieras som en skadlig främmande art i den nationella strategin för främmande arter som gavs ut av jord- och skogsbruksministeriet 2012. Under årens lopp har häggmispeln spridit sig över parken och trängt undan annan växtlighet. Buskarna har regelbundet skurits ned, men det har inte hindrat växten från att snabbt sprida sig med hjälp av nya rotskott. I år tar vi hårdare tag i bekämpningen, främst genom att gräva upp rötterna. Samtidigt är målet att rusta upp områdets västra del till en trivsam park att vistas i: släta klippor som är trevliga att sitta på putsas upp och sittplatser byggs också på lämpliga ställen, belysningen förbättras och växter som trivs i den klippiga miljön planteras in. Arbetet har påbörjats och delas vid behov upp på två år.

Tilläggsinformation ger stadsträdgårdsmästaren Emmi Silvennoinen
emmi.silvennoinen@kauniainen.fi

Odenwallsparken
Havainnekuva Odenwallinpuistosta ja työalueestaTillbaka till rubrikerna