Valikko

Aktuellt från kommuntekniken

05.12.2017 14:00

Kommunteknik: Intelligent belysning kring Gallträsk

Idag finns det för allmänna områden, gator och parker, möjlighet att styra belysningen intelligent med rörelsedetektorer, vilket möjliggör betydande energiinbesparingar. I Grankulla har man tagit ibruk den nya tekniken i samband med den förnyade belysningen kring Gallträsks gångled. De gamla armaturerna har bytts ut mot nya LED-enheter som är försedd med rörelsedetektorer och som dessutom kan dimmas. Enheterna kan också kommunicera med varandra vilket möjliggör en skräddarsydd dimmning för till och med en enstaka gående.

Systemet kan som bäst spara upp till 75% av den årliga energiförbrukningen jämfört med konventionell styrteknik, utan att det påverkar säkerhet eller trivsel.
Lumine - Älykästä valaistusta
Visualisering på hur den nya belysningen kan sjusteras med hjälp av rörelsedetektorer.


Tillbaka till rubrikerna