Valikko

Aktuellt från kommuntekniken

18.04.2018 14:45

Kommunteknik: Gatorna sopas och tvättas från sanden

Underhållsenheten har börjat samla upp sanden som använts till halkbekämpning från gatorna och lätta trafiklederna. Städningen har börjat från centrumet och de mest trafikerade lätta trafiklederna. Arbetet fortskrider enligt ordningen i underhållsklassificeringen, dvs först affärscentrets område och huvudgatorna, sedan samlingsgatorna och andra gator. Den eventuella nattfrosten kan flytta städarbetet på morgonen några timmar. Arbetet har vanligtvis slutförts till vappen, men i våras varade vintern längre och arbetet påbörjades således senare än normalt, och det kan hända att alla gator inte har borstats och tvättats till dess.

Underhållsmästare Veli Keski-Kohtamäki, underhållsenheten.

katujen harjaus


Tillbaka till rubrikerna