Aktuellt från kommuntekniken

15.06.2018 10:00

Kommunteknik: Byggandet av Brandkårsgrändens gata och vattenförsörjning börjar

I samband med gatuarbeten ändras Brandkårsgränden så, att gatan motsvarar bättre den nuvarande markanvändningen. Den lätta trafikens säkerhet förbättras genom att gatans slutända ändras enbart till en lätt trafikled. I samband med gatubygget saneras gatans vattenförsörjningslinjer.

Palokunnankuja1
Brandkårsgrändens detaljplan
Planerna:

Arbetet påbörjas i juli och beräknas vara färdigt i slutet av september. Arbetet förorsakar tillfälliga förändringar till trafiken och speciellt till den lätta trafiken under byggtiden.

Projektets entreprenör är Graniittirakennus Kallio Oy.

Tillbaka till rubrikerna