Aktuellt från kommuntekniken

28.11.2018 15:00

Kommunteknik: Brandkårsgrändens entreprenad

Brandkårsgrändens entreprenad kommer att slutföras tisdagen den 4. december 2018. Gatan asfalteras och HRM´s arbete på Bredavägen beläggs samtidigt. Entreprenaden fördröjs för att kommuntekniken inte godkännt gatans asfaltering 21. november pga brister i asfaltens kvalitet, som inte uppfyllde de givna standarderna. Vi var tvungna att avbryta arbetet och asfalteringen måste förnyas nästa år. Brandkårsgrändens övre del asfalteras i början av vecka 49. Entreprenören har exceptionellt tillstånd att arbeta utanför de normala arbetstiderna för att få entreprenaden slutfört.

Vi ber er vänligen att undvika trafikering på Brandkårsgränden, så långt det är möjligt, under tisdagens asfaltering. Byggarbetet har varit krävande på grund av den trånga och backiga gatuprofilen vilket har fodrat djupa shakter. Berggrunden som ligger nära markytan vid övre delen av gatan ledde till ändringar i planerna. Byggarbetet har varit ett samarbete mellan flera aktörer, var vi uppdaterat kommuntekniken från 1960-talet till att uppfylla dagens standarder.Tillbaka till rubrikerna