Valikko

Aktuellt från kommuntekniken

26.09.2016

I Kauniala planterades blomsterlökar som hälsning till Finlands 100-årsjubileumsår

Som en hälsning från det nationella Gröna året 2016 till det kommande jubileumsåret Finland 100 år ordnar huvudstadsregionens park- och grönområdesenheter ett planteringstalko i Grankulla, på Kauniala krigsinvalidsjukhus område måndagen den 26 september 2016. Talkot börjar kl. 12.00.
 
Välgörenhetsjippot, som ordnas till 100-årsjubileumsårets ära, är avsett för grönområdespersonalen i regionens städer samt intressentgrupper. Städer som medverkar är Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda.
 
Sammanlagt 2 600 lökar planteras, i huvudsak tulpaner och narcisser. Planteringsområdena har planerats av grönplaneraren Kirsti Oksanen från Helsingfors stads byggtjänst Stara.
 
Kaunialas adress är Badets väg 19, 02700 Grankulla.
 
Mer information:
•    parkansvariga Päivi Apajalahti, Helsingfors byggnadskontor, tfn 050 559 2554 (fornamn.efternamn@hel.fi)
•    direktör Mervi Ahlroth, Kauniala, tfn 050 374 2663 (fornamn.efternamn@kauniala.fi)
•    Esbo, Merja Myyry, merja.myyry@espoo.fi 050 525 2102
•    Grankulla, Emmi Silvennoinen, emmi.silvennoinen@grankulla.fi, tfn 050 500 4128
•    Vanda, Aino Leino, aino.leino@vantaa.fi, tfn 040 581 90 37


Tillbaka till rubrikerna