Valikko

Aktuellt från kommuntekniken

27.11.2017 13:00

Hur många cyklar?

Det finns klart uttalade målsättningar att kontinuerligt minimera trafikens negativa säkerhets-, miljö- och hälsoeffekter samtidigt som man vill att trafiken ska löpa så smidigt som möjligt. Den ökande mängden personbilar är dock ägnad att försvåra uppnåendet av målen. Även en liten förändring i färdsättsfördelningen skulle vara gynnsam och samtidigt minska parkeringsproblemen. Man borde välja att gå eller cykla kortare sträckor och i första hand åka kollektivt längre vägar.

Räknaren
Räknaren på Grankullavägen

Grankulla stads program för främjandet av cykling har som mål att öka cyklandets färdsättsandel och också att kartlägga hur cyklandets popularitet utvecklas. En räknare som installerats på Grankullavägens cykelbana har räknat cyklister sedan juli månad och samlar fortlöpande in information om antalet cyklister, under olika tider på dygnet och olika veckodagar, för en årlig uppföljning.

pp-analyysi lokamarras
Antalet cyklister på Grankullavägen 20.10 – 20.11.2017

Under granskningsperioden 15.8. – 15.9. var dygnsmedeltalet 436 cyklister. Den hittills livligaste cykeldagen var 15.8. då 812 cyklar passerade. Under en månads tid noterade räknaren sammanlagt 13956 cyklister. Vid behov kan även gående räknas.

Man kan avläsa räknaren från följande länk:

www.eco-public.com/ParcPublic//?id=5589#


Tillbaka till rubrikerna