Valikko

Aktuellt från kommuntekniken

09.10.2014

Helsingforsvägens gatuentrepenad påbörjas


Helsingforsvägen2014
Grankulla stad har tecknat ett entrepenadavtal med TelaSteel Oy rörande sanering av Helsingforsvägens gatukonstruktion och vattenförsörjningslinjer. I samband med entrepenaden förbättras torrläggningen och trafiksäkerheten, därtill förnyas gatubelysningen och dåliga gatuträd.
Entrepenören kan påbörja arbetena v42 och de ska vara slutförda före utgången av juli 2015.
Arbetena utförs etappvis och för de olika skedena uppgörs arbetstida trafikstyrningsplaner.
Arbetena kommer att störa trafiken men målsättningen är att hålla Helsingforsvägen öppen för trafik under hela entrepenaden.
Arbetsplatsen som flyttas i takt med fortskridandet av arbetet, ingärdas med skyddsstaket. Huvudsakligen utförs arbetena i ett skift mellan klockan 7-16.


Tillbaka till rubrikerna