Valikko

Aktuellt från kommuntekniken

04.03.2013

Har du en magnolia på din gård?

Grankulla är fullt av trädgårdar, den ena lummigare än den andra. Det är så det ska vara i en trädgårdsstad. Många av hemträdgårdsodlarnas älsklingar blomstrar på bakgårdar dolda för blickar, men den förbipasserandes uppmärksamhet kan dras till träd och buskar på grund av deras frodighet, vackra blommor eller glödande höstfärger. På privata gårdar i vår stad växer också en del mer sällsynta vedväxter, som kan se mycket exotiska ut, såsom bokar, parkaralior, valnötsträd och olika cypresser. Det här är arter som inte ens en erfaren trädgårdsamatör nödvändigtvis känner igen.

Stadsträdgårdsmästaren planerar att under den kommande sommaren utarbeta en översikt över de intressantaste vedväxter i gatu- och grönområden i Grankulla. Inom ramen för arbetet kommer man också att lista blickfång som finns på privata gårdar. Om du har på din gård ett träd eller en buske som du anser vara särskilt intressant, kan du ta kontakt med stadsträdgårdsmästaren, som gärna kommer och bekantar sig med växten på ort och ställe. Du behöver alltså inte ha en tjusigt blommande magnolia, utan det kan handla om ett präktigt vilt träd eller en vacker buske, som kanske har en intressant historia. Skörden av vårt arbete presenteras i höst på stadens webbplats.

Ytterligare information ges fram till slutet av mars av stadsträdgårdsmästare Pasi Haansuu, tfn 09 5054128, pasi.haansuu@grankulla.fi. Under sommaren kan man kontakta stadsträdgårdsmästare Emmi Silvennoinen i frågor som gäller projektet.Tillbaka till rubrikerna