Valikko

Aktuellt från kommuntekniken

23.08.2017

Handledning för Kasabergets nya träningsredskap - tidpunkter

Handledning för Kasabergets nya träningsredskap ordnas nu i augusti. Handledningen ordnas på tre olika tillfällen, så att så många som möjligt har chans att delta.

Tidpunkter för handledning;

Tisdag 1.8. klockan 15-17
Torsdag 24.8. klockan 9-11
Torsdag 24.8. klockan 18-20
David City Line - uteträningsredskapens handledning, Thomas Pokela Slingshot Oy

Aktuellt - Ny träningsutrustning på Kasaberget

Här nedan finns en karta med en blå markering gällande var träningsredskapen befinner sig / var handledningen ordnas.

Välkommen!

Se också: Motionsredskapens bruksanvisningarTillbaka till rubrikerna