Valikko

Aktuellt från kommuntekniken

26.05.2015

Grönanläggningsarbetena kring dammen vid Bensowsgränden har påbörjats- talkoarbete i juni

16.6.2015 kan stadens invånare delta i talkoarbete vid Bensowsdammen för att förgöra en skadlig främmande art, jätteslide.

Grönanläggningsarbetena kring dammen vid Bensowsgränden har inletts med röjning av dammens omgivning och en lätt muddring av dammen i enlighet med instruktionerna som gavs i samband med utredningen av naturen i området. Tanken är att anlägga en trivsam skogsliknande park som lämpar sig för friluftsliv för människor i olika åldrar. Enligt utredningen är dammen ursprungligen en konstgjord trädgårdsdamm som har anlagts på platsen. Med tiden har dammen dock eutrofierats och omgivningen har växt igen till den grad att det under de senaste åren blivit svårt att urskilja själva dammen. Under sommaren och hösten ska dammens omgivning utrustas med träspångar som förbättrar tillgängligheten i området och en oval träterrass ska byggas vid dammens strand, med bänkar där man kan sitta och t.ex. betrakta rudorna som trivs bra i dammen. I dammens omgivning kommer olika naturliga perenner att planteras, tillsammans med ett stort antal azaleor och rhododendron.

För tillfället domineras dammens södra strand av ett stort bestånd av jätteslide, en växt som sprider sig kraftigt och tränger undan ursprungsvegetationen. Jätteslide klassas som en skadlig främmande art som ska bekämpas. Närheten till ett vattenområde gör att bekämpningsmedel inte kan användas, så området måste täckas med svart plastduk för flera år framöver för att få bukt med det skadliga växtbeståndet. Här behöver vi hjälp från stadens invånare. Talkoarbete ordnas vid Bensowsdammen tisdagen 16.6 kl. 12.00–17.30, då stadsträdgårdsmästaren är på plats och ger råd. Det är tillåtet att fortsätta med arbetet även efter denna tidpunkt.

Arbetet går ut på att kratta upp efter att jättesliden har skurits ned, breda ut täckväv över området och förankra väven med tappar som slås in i jorden. Staden tar en talkoförsäkring för evenemanget och ger deltagarna gratis arbetshandskar, som man får behålla.

Hjärtligt välkommen!

Ytterligare information: Stadsträdgårdsmästare Emmi Silvennoinen
Tfn: 050 5004128, e-post: emmi.silvennoinen@kauniainen.fi


Tillbaka till rubrikerna