Valikko

Aktuellt från kommuntekniken

20.04.2016

Grönanläggningsarbeten på begravningsplatsen

Byggnadsarbeten utförs på begravningsplatsen i april-juni 2016 som förberedelse för kommande behov att utvidga området. I framtiden då alla de nuvarande gravplatserna har tagits i bruk kommer begravningsplatsen att utvidgas mot Kasavuori skolcentrum. Området är planlagt som begravningsplats och i nuläget är det skog. Som avgränsning för det nya området kommer en granhäck att planteras i stället för det nuvarande nätstängslet. Träd har fällts i området kring nätstängslet för att ge granhäcken plats att växa. Granhäcken kommer i framtiden att skilja åt de olika sektorerna av begravningsplatsen. Under de kommande tio åren hinner häcken växa sig tillräckligt stor, och under tiden planeras och inleds arbetet med utvidgningen. De tallar i området som är i gott skick har fått stå kvar. Öster om den nya granhäcken, i närheten av begravningsplatsens underhållsbyggnad, byggs ett område med ytbeläggning i stenmjöl för begravningsplatsens underhållsfunktioner. Åtta granar har fällts i området, eftersom granar har ett känsligt rotsystem som inte tål körning med maskiner eller grävarbeten. Också detta område blir i framtiden en del av begravningsplatsen. Målsättningen var att låta tallarna och asparna i området stå kvar så långt det var möjligt.

Nätstängslet vid begravningsplatsens bortre område kommer att ersättas med ett svart staket i metall.

Mer information ges av Stadsträdgårdsmästare Emmi Silvennoinen,
tfn 050 5004 128, e-post: emmi.silvennoinen@grankulla.fiTillbaka till rubrikerna