Valikko

Aktuellt från kommuntekniken

26.05.2015

Grankulla skejtpark renoveras

Grankulla skejtpark renoveras under sommaren 2015. Skejtparkens huvudplanerare Janne Saario har planerat in nya element i parken utgående från användarnas idéer och precis bredvid parken byggs en miniramp (pool), som många har önskat. Grävarbetena för grunden till poolen påbörjas redan denna vecka och andra element i området renoveras under sommaren och början av hösten. Målet är att arbetet ska störa parkens användare så litet som möjligt. Trots det kan skejtparken vid vissa tillfällen vara stängd, och vi hoppas på förståelse från användarnas sida.
 
Ytterligare information:
Planering och element: kultur- och fritidschefen, Anders Lindholm-Ahlefelt, tfn 050 3664 251, e-post: anders.lindholm-ahlefelt@grankulla.fi
Bygge av parkens grund: stadsträdgårdsmästare Emmi Silvennoinen, tfn 050 5004 128 e-post: emmi.silvennoinen@grankulla.fi

Tillbaka till rubrikerna