Valikko

Aktuellt från kommuntekniken

20.06.2013

Gatubyggnads- och kommuntekniska projekt under 2013


uusi raitti
En ny lättrafikled
har öppnats och asfalterats
mellan de nya husen i
centrum och järnvägsbanan.
Stadens arbetsprogram innehåller fler stora kommuntekniska projekt under det innevarande året.

Det är fråga om gatubyggnadsprojekt och olika kommuntekniska projekt såsom de nya trafikarrangemangen vid Sansåkers nya daghem, anslutningsparkeringsområdets upprustande och byggande av en näridrottsplats vid Gallträsk.

Läs mer om projekten här >


Tillbaka till rubrikerna