Valikko

Aktuellt från kommuntekniken

09.10.2017 14:45

Framtidens gran till Grankulla

Till ära av Finlands 100-års jubileum planteras Framtidens granar runtom Finland. Grankulla stad deltar i kampanjen och traditionen som en del av Finland 100- programmet, vars beskyddare är president Sauli Niinistö.

Historien bakom grantraditionen ligger i Självständighetsgranen som planterades till ära av Finlands självständighet i Brunnsparken, Helsingfors år 1917. År 1987 planterades en fröplanta från denna på begravningsplatsen i Grankulla. Nu planteras igen plantor som härstammar från Självständighetsgranen; denna gång handlar det om Framtidens granar. En av dem planterades i begravningsplatsens omgivning 21.9.2017. Den lilla plantan (20 cm) planterades på västra sidan av begravningsplatsen och i samband lades en minnestavla, som berättar om dess historia och tradition.

kuusentaimi
Framtidens gran. (Source www.tulevaisuudenkuusi.fi)


Tillbaka till rubrikerna