Valikko

Aktuellt från kommuntekniken

06.09.2017 08:30

Byggande av gata och vattenförsörjning för Bredaporten och Bredavägen

I samband med gatuarbetena flyttas vattenförsörjningslinjerna från fastighetsområden vid Bredaporten till gatuområdet. Förflyttningen av linjerna möjliggör framtida byggande på fastigheterna. Gatans och anslutande fastigheters torrläggning förbättras genom att bygga nya avsnitt för dagvattenlinjerna. Det byggs även nya linjer för datakommunikation och elförsörjning på gatu- och andra allmänna områden. Ytterligare ersätts trappan till Björkgårds stations perrong mot Esbo centrum  med en gallertrappa.

Planerna: Bredanportti (pdf) (864.5 KB)

Arbetena påbörjas vecka 37 och projektet ska vara slutfört före slutet av år 2017. Arbetena förorsakar tillfälliga ändringar i trafikstryrningsarrangemangen. Bredavägen stängs på avsnittet Bredaporten – Bredavägen 71 för fordonstrafik och busslinjerna 212 och 232 flyttas till Mikael Lybeckvägen och kör följaktligen inte via Yrjö Liipolasväg.

HSL - information om busslinjerna 212 och 232 undantagsrutter

Kommuntekniken beklagar störningarna som arbetena förorsakar.

suunnitelmakuva_Breda
Bredaportens planer.


Tillbaka till rubrikerna