Valikko

Aktuellt från kommuntekniken

18.08.2016 08:53

Brandkårsgränden förbättras med tillfälliga arrangemang

Brandkårsgrändens nya gatuplan godkändes vid samhällstekniska nämndens möte 7.6.2016. Den nya gatuplanen kan dock förverkligas i sin helhet först då Brandkårsgrändens husbyggnadsprojekt slutförts.
Av den anledningen förbättras gång- och cykeltrafikens säkerhet med tillfälliga arrangemang. I enlighet med gatuplanen fälls träden i västra ändan av gatuområdet så att gång-och cykelleden kan breddas. Arbetena påbörjas vecka 34.


Tillbaka till rubrikerna