Tillståndsärenden kan skötas på nätet

Grankulla stad har tagit i bruk den riksomfattande Lupapiste-tjänsten. Nu kan man ansöka bygglov och åtgärdstillstånd på nätet via tjänsten. Lupapiste-tjänsten håller öppet dygnet runt, så du kan komplettera och föra framåt din ansökan precis när det passar dig bäst. Du kan också skicka frågor och kommentarer till de andra parterna i projektet, samt kontrollera i vilket skede din ansökan befinner sig och hur ärendet går framåt.

Man ska registrera sig som användare av tjänsten med hjälp av bankkoder eller mobilcertifikat.

Rådgivningstjänst

Via Lupapiste kan du också fråga om råd i alla frågor som gäller lov och tillstånd som behövs för byggprojekt redan innan projektet inleds. Tjänsten erbjuder råd och handledning till sökande i frågor som gäller t.ex. om tillstånd behövs för ett planerat projekt, och vilka tillstånd man ska ansöka om. Alla kommuninvånare som planerar något byggprojekt kan fråga råd via tjänsten, som är avgiftsfri.

Man ska registrera sig som användare av tjänsten med hjälp av bankkoder eller mobilcertifikat.

Lupapiste visar hur man fyller i blanketten

Då du söker tillstånd via e-tjänsten Lupapiste, visar tjänsten vilka fält i blanketten du ska fylla i och vilka bilagor som ska bifogas med ansökan. När ansökningshandlingarna är rätt ifyllda kan du skicka in ansökan till byggnadstillsynen. Genom att noggrant fylla i handlingarna påskyndar du handläggningen av din ansökan.

Vid byggnadstillsynens förhandsförhandlingar ges handledning i hur man ansöker om tillstånd

Byggnadstillsynens förhandsförhandlingar ordnas också när tillstånd söks via e-tjänsten. En begäran om förhandsförhandlingar kan göras som en rådgivningsbegäran via Lupapiste eller genom att kontakta byggnadsinspektören direkt.