Valikko

Anvisning för sökande av rivningslov

Rivningslov är ett bygglov som ska sökas hos byggnadsnämnden.
Rivningslov kräver också en ansvarig arbetsledare för rivningsprojektet.

Till ansökan om rivningslov ( Ansökan om lov ) ska bifogas en beskrivning av hur rivningsarbetet arrangeras, utredning om hörande av grannar, hur byggavfallet hanteras ( Redovisning av hantering av bygg- och rivningsavfall ) och hur användbara byggdelar utnyttjas, en situationsplan och eventuella fotografier av byggnaden.