Valikko

Anvisning för sökande av bygglov


Blanketter och anvisningar som behövs för bygglov kan hämtas hos byggnadstillsynen i stadshuset eller beställas per telefon 09 5056210. Blanketterna och anvisningarna finns också i elektronisk form.

Innan ansökan lämnas in ska sökanden boka tid hos byggnadsinspektören för att presentera planen. För att påskynda tillståndshandläggningen ska sökanden innan själva ansökan om bygglov lämnas begära ett förhandsutlåtande om projektet av fasadsynemännen. Ritningarna skickas till byggnadsinspektören som pdf-filer.
När planen förordats vid den preliminära handläggningen, kan sökanden lämna den egentliga ansökan om bygglov jämte bilagor.

Ansökan jämte bilagor skickas till Grankulla stads byggnadstillsyn.

Om sökanden vill påbörja byggnadsarbetena mot säkerhet innan bygglovet vunnit laga kraft, ska en skriftlig ansökan om detta göras på bygglovsblanketten.

I planerna ska detaljplanebestämmelserna, markanvändnings- och bygglagen, markanvändnings- och byggförordningen, Grankulla stads byggnadsordning, Finlands byggbestämmelsesamling och RT-korten iakttas.

Behandlingstiden för lovärenden är ca två månader.