Valikko

Adressnumerering

”Ägaren till en byggnad skall på en plats som syns från gatan eller någon annan trafikled och från trafikområdet inne på tomten sätta upp ett nummer eller en bokstav som beteckning för byggnaden och trapphuset enligt vad kommunen har beslutat om saken. Adressangivelsen skall också vägleda utrycknings- och servicetrafik samt annan trafik till fastigheten.” (84 § i MarkByggF)

Byggnader ska enligt byggnadstillsynschefens anvisningar förses med ett belyst adressnummer på en plats som syns från gatan.

Om det finns flera hus på byggplatsen och de inte sträcker sig till gatan eller dess omedelbara närhet ska det utöver byggnadens adressnummer sättas upp en informationsskylt på en synlig plats i början av infarten till fastigheten.

Olet tässä

Placering

  • På en byggnad som gränsar till en gata eller är i den omedelbara närheten av en gata placeras adressnumret på väggen invid porten mot gatan eller vid annan infartsväg.
  • Om byggnaden inte är i den omedelbara närheten av gatan, ska numret placeras på en synlig plats i början av infarten till fastigheten på ca 1,5 meters höjs från marken, vid behov på en separat stolpe.
  • Om det finns flera trapphus i byggnaden ska dessa markeras med stora bokstäver.
  • På en hörntomt ska respektive adressnummer sättas upp vid vardera gata ifall byggnaden tydligt syns från båda adressgatorna.
  • Infarten till tomten bestämmer vilken adress som ska användas. Ägaren eller innehavaren eller fastighetens disponent är skyldig att meddela alla invånare i fastigheten rätt adress.

Informationsskylt på tomten


  • I en grupp av flera byggnader ska tomtens informationsskylt placeras nära infartsvägen för att underlätta räddningsverkets verksamhet.
  • På informationsskylten ska byggnaderna, trappbeteckningarna, skyddsrummets plats och räddningsvägen anges. Räddningsvägen ska också märkas ut i terrängen med trafikmärken.
Pelastustie

Närmare upplysningar:

Räddningsverkets jourhavande brandinspektör
må-fr kl. 9.00-11.30
09 816 268 15