Blanketter

Blanketterna finns i elektronisk form på Lupapiste.fi.

Anmälan om strykning av byggnad
Ilmoitus rakennuksen poistumasta (pdf) (85.6 KB)
Meddelande om grannes byggprojekt och om anhängiggjord ansökan
Meddelande om grannens byggprojekt och om anhägiggjord ansökan (pdf) (508.2 KB)
Energiredogörelse vid reparation och omändring av byggnader
Energiredogörelse vid reparation och omändring (pdf) (270.7 KB)
Blankett för basuppgifter om byggnadens brandsäkerhet
Blankett för basuppgifter om byggnadens brandsäkerhet (docx) (333.8 KB)

Se även Esbo byggnadstillsyns blanketter på Esbo stads webbplats:
Blanketter, Esbo

Minneslistor och modeller


Minneslista och modell för inspektionsprotokoll vid småhusbyggen (på finska)
Pientalotyömaan tarkastusasiakirja (pdf) (227.1 KB)
Minneslista och modell för inspektionsprotokoll för VENT-arbete
(på finska)
IV-työn muistilista ja tarkastusasiakirjamalli (pdf) (64.6 KB)
Minneslista och modell för inspetionsprotokoll för FVA-arbeten
(på finska)
KVV-töiden muistilista ja tarkastusasiakirjamalli (pdf) (123.3 KB)
Modell för protokoll från inledande möte
Inledande möte inför byggprojekt

Byggplatsplan (pdf) (101.5 KB)
Bemästrande av fukt under byggskedet (småhus) (pdf) (16.5 KB)