Blanketter

Blanketterna finns i elektronisk form på Lupapiste.fi.

Redogörelse för hanteringen av byggavfall och avfallshanteringen under rivningsarbete  Dessa uppgifter lämnas i Lupapiste.
Anmälan om strykning av byggnad. Sänds till byggnadstillsynen.
Ilmoitus rakennuksen poistumasta (pdf) (85.6 KB)

Meddelande om grannes byggprojekt och om anhängiggjord ansökan. Blanketten förs in i Lupapiste som bilaga till ansökan.

Meddelande om grannens byggprojekt och om anhägiggjord ansökan (pdf) (508.2 KB)
Ansökan, ansvarig arbetsledareAnsökan görs upp och lämnas in i Lupapiste.
Energiredogörelse vid reparation och omändring av byggnader (på finska)
Energiredogörelse vid reparation och omändring (pdf) (270.7 KB)
Blankett för basuppgifter om byggnadens brandsäkerhet
Blankett för basuppgifter om byggnadens brandsäkerhet (docx) (333.8 KB)Minneslistor och modeller


Övervakning och inspektionsprotokoll vid småhusbyggen
Övervakning och inspektionsprotokoll vid småhusbyggen (pdf) (2 MB)
Minneslista och modell för inspektionsprotokoll för VENT-arbete
(på finska)
IV-töiden muistilista ja tarkastusasiakirjan malli (pdf) (329 KB)
Minneslista och modell för inspektionsprotokoll för FVA-arbeten
(på finska)
KVV-töiden muistilista ja tarkastusasiakirjan malli (pdf) (493.8 KB)
Inspektionsprotokoll samt tidsschema för arbetsledaren, stora byggprojekt (på finska)Tarkastusasiakirjan malli (pdf) (1.7 MB) 

Inspektionsprotokoll för rökkanaler och eldstäder (på finska)

Savuhormin ja tulisijan tarkastuspöytäkirja (pdf) (355.8 KB) 
Inspektion av byggprodukters säkerhet (på finska)Tuotekelpoisuuden tarkastaminen MRL-150f01A (pdf) (139.2 KB) 
Blankettmall för inspektion av byggprodukters säkerhet (på finska)Tarkastusasiakirjan malli (pdf) (1.7 MB) 
Modell för protokoll från inledande möte (på finska)
Aloituskokouksen pöytäkirja (pdf) (219.7 KB)
ByggplatsplanByggplatsplan (pdf) (101.5 KB)
Hantering av fukt under byggtiden, småhus (på finska)Rakennusaikainen kosteudenhallinta, pientalot (pdf) (188.6 KB)
Anmälan om slutsyn (på finska)Loppukatselmuksen ilmoitus (pdf) (204.8 KB)