Valikko

Arkivtjänster

Byggnadstillsynens arkiv

Byggnadstillsynen arkiverar tillståndsbeslut, fastställda huvudritningar, specialplaner, samt andra utredningar som behövs för att konstatera att byggarbetet följer bestämmelserna, t.ex. protokoll för slutbesiktningar, som gäller sådana byggprojekt som kräver tillstånd.

Tillståndshandlingar, ritningar och specialplaner kan granskas på plats hos byggnadstillsynen. Kom ihåg att boka tid i förväg för ett besök.
Det går att köpa kopior av arkivmaterialet. Kopiorna kan också köpas som skannade pdf-filer i format A4 och A3.
Mindre beställningar av kopior kan fås medan man väntar. Tidpunkten för avhämtning av större beställningar bestäms då beställningen har tagits emot.

Kostnaderna för arkivtjänsterna bestäms enligt en taxa. Kostnaderna faktureras skilt. Faktureringsuppgifterna ska meddelas till arkivet i samband med att man gör en beställning.

I arkivet finns som regel:
•Huvudritningar
•Specialplaner
I arkivet finns även specialplaner, t.ex. konstruktionsritningar och ritningar över fastigheternas ventilations-, vatten- och avloppssystem.

Tillgången till handlingar varierar enligt fastighet.

Planer för el- och värmesystem förvaras inte i byggnadstillsynens arkiv. Ansvaret för att arkivera elritningar tillhör fastighetens innehavare.

Information om rör och ledningar på tomten:

Esbo stad, Tekniska centralen/Stadsmätning/Ledningsdata

Beställningar skickas per e-post till addressen arkistotilaukset.rakennusvalvonta@kauniainen.fi.
Beställningstiden är ca 2 vardagar.