Valikko

Aktuellt från byggnadstillsynen

01.06.2014

Hushåll måste fr.o.m. 1.7.2014 lämna uppgifter om alla byggarbeten som kräver bygglov till Skatteförvaltningen

Hushållens skyldighet att lämna uppgifter till skattemyndigheten träder i kraft 1.7.2014. Hushållen ska lämna uppgifter till Skatteförvaltningen om alla byggarbeten som de köpt och som kräver bygglov. Denna anmälan ska alltid göras före byggnadsinspektörens slutsyn. Skatteförvaltningens intyg över att uppgifterna lämnats ska uppvisas också vid partiella slutsyner (även s.k. slutsyner för ibruktagande).


För skyldigheten att visa upp intyg har det ingen betydelse när bygglovet har beviljats. Avgörande är tidpunkten för slutsynen.


Anmälningsskyldigheten gäller endast arbeten som kräver bygglov, inte arbeten för vilka det räcker med åtgärdstillstånd. 


Närmare information och blanketter finns på Skatteförvaltningens webbplats:

De nya skyldigheterna vid byggande


Skatteförvaltningens broschyr för dem som planerar byggprojekt (på finska):

Rakentajan muistilista - kotitalous rakentajana (pdf) (77.1 KB)

Tillbaka till rubrikerna