Valikko

Aktuellt från byggnadstillsynen

11.05.2017

Hörande av grannar gällande byggande av övertryckshall

Grankulla IFK Fotboll rf har ansökt om bygglov (tillståndsbeckning LP2017-12) för att bygga en övertryckshall på 7354 m² i 1 våning på tomt 100 i kvarter 9903 i 8:e stadsdelen, på adressen Gamla Åbovägen 42.

De vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av projektet bereds tillfälle att bli hörda. Ansökningarna med bilagor är framlagda till påseende under tjänstetid hos byggnadstillsynen, Grankullavägen 10.

Eventuella anmärkningar ska lämnas skriftligen eller per e-post till byggnadstillsynen senast 26.5.2017

Postadress: Grankulla stad, Byggnadstillsynen, PB 52, 02701 GRANKULLA, e-post: registratur@grankulla.fi, besöksadress: Stadshuset, Grankullavägen 10.

Närmare information: Sirkka Lamberg, tfn 050 308 3211, sirkka.lamberg@grankulla.fi

 


Tillbaka till rubrikerna