Valikko

Aktuellt från byggnadstillsynen

25.11.2015

Byggnadstillsynen påminner om snömassor

Byggnadstillsynen i Grankulla stad påminner om att fastighetsägare ska vara uppmärksamma på de snömassor som samlas på deras fastigheter. Fastighetsägaren ska se till att snön röjs bort från taket om det behövs. Detta gäller särskilt om snödrivor bildas på vissa delar av taket, och det är också viktigt att kontrollera att takkonstruktionerna är i gott skick. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid hallar som har tak med stora spännvidder.

Fastighetens ägare är alltid ansvarig för att byggnaden uppfyller kraven för hälsa och säkerhet. Enligt 166 § i markanvändnings- och bygglagen ska en byggnad och dess omgivning hållas i sådant skick att den hela tiden uppfyller de sanitära kraven, kraven på säkerhet och användbarhet och inte medför miljöolägenheter eller förfular omgivningen.


25.11.2015

ByggnadstillsynenTillbaka till rubrikerna