Valikko

Aktuellt från byggnadstillsynen

12.12.2016

Byggloven arkiveras digitalt med början 2017

Grankullas byggnadstillsyn tog i bruk en e-tjänst för ansökningar om bygglov från och med början av 2016. Under 2017 ska också arkivfunktionen bli digital, vilket kommer att göra arkiveringen lättare i och med att allt material som ansluter till byggloven kommer att överföras och arkiveras i digital form.

Fördelen med digital arkivering är att arkivmaterialet går lätt att hitta och få tillgång till. Det ger också konkreta inbesparingar av material då man slutar använda tryckta papperskopior.

Den digitala arkiveringen görs via Lupapiste (www.lupapiste.fi), samma tjänst där ansökan om bygglov lämnas in.

Under 2016 lämnades ca 80 procent av alla bygglovsansökningar i Grankulla in via tjänsten.

Tillbaka till rubrikerna