Valikko

Aktuellt från byggnadstillsynen

08.08.2016

Bygglov och åtgärdstillstånd i första hand elektroniskt via Lupapiste

Byggnadstillsynen i Grankulla har sedan hösten 2015 tjänsten Lupapiste.fi i bruk för ansökan om bygglov och åtgärdstillstånd. Lupapiste är en användarvänlig tjänst som försnabbar ansökningsförfarandet. Tjänsten är öppen dygnet runt.

Du kan sköta dina ärenden via Lupapiste då det passar dig bäst – under hela projektets gång. Du kan komplettera informationen i din ansökan själv eller tillsammans med andra parter i projektet vid den tidpunkt då det passar dig. Via tjänsten kan man också kontakta myndigheterna med anledning av pågående projekt eller redan innan man inleder projektet. Alla ärenden som ansluter sig till projektet kan skötas via Lupapiste från början till slut, och alla parter kan hålla sig underrättade om i vilket skede projektet är och hur det framskrider.

Gå gärna och registrera dig för att titta närmare på tjänsten!

Tillbaka till rubrikerna