Valikko

Aktuellt från byggnadstillsynen

03.12.2015 14:33

Bygglov kan nu även sökas via e-tjänsten Lupapiste

Byggnadstillsynen i Grankulla har tagit i bruk e-tjänsten Lupapiste.fi för ansökningar om bygglov och åtgärdstillstånd. Målet är att tjänsten som helhet ska bli tillgänglig från och med början av 2016, men man kan redan nu ansöka om tillstånd via e-tjänsten.
Du kan sköta dina ärenden via Lupapiste då det passar dig bäst – under hela projektets gång. Du kan komplettera informationen i din ansökan själv eller tillsammans med andra parter i projektet vid den tidpunkt då det passar dig. Via tjänsten kan man också kontakta myndigheterna med anledning av pågående projekt eller redan innan man inleder projektet. Alla ärenden som ansluter sig till projektet kan skötas via Lupapiste från början till slut, och alla parter kan hålla sig underrättade om i vilket skede projektet är och hur det framskrider.

Logga in och registrera dig och titta närmare på tjänsten!
Lupapiste-logo-rgb-m

Tillbaka till rubrikerna