Valikko

Aktuellt från byggnadstillsynen

05.04.2017

Ansvaret för reparationsunderstöd har överförts till ARA

Enligt en lag som trädde i kraft i början av 2017 ansvarar kommunerna inte längre för reparationsunderstöden. Nuförtiden är det Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) som handlägger dessa understödsärenden.
 
 En kund kan ansöka om reparationsunderstöd genom att logga in på ARA:s e-service på adressen www.ara.fi. När kunden använder e-servicen kan behandlingen av ansökningarna snabbas upp och kunden har bättre möjligheter att följa behandlingsprocessen. Privatkunder kan också lämna in sin ansökan på papper. De understöd som beviljas är understöd för reparation av bostäder, understöd för installation av hiss i efterhand och understöd för tillgänglighetsanpassning.
 
 År 2017 är ett övergångsår. Kommunen får fortfarande statistisk information om understöden. Det är viktigt att ARA och kommunerna upprätthåller dialogen så att det framgår vad som behöver utvecklas i det nya systemet.

Läs mer på:

Tillbaka till rubrikerna