Valikko

Aktuellt från byggnadstillsynen

14.12.2017

Ändringar i byggnadstillsynens taxor fr.o.m. 1.1.2018

I början av nästa år träder i kraft nya taxor för byggnadstillsynens inspektions- och tillsynsuppgifter och andra till byggarbete hörande myndighetsuppgifter.
Taxorna motsvarar byggnadstillsynstaxorna i huvudstadsregionens övriga städer.
Serviceavgifterna är oförändrade.
De nya taxorna kan läsas via länken här nedan och på byggnadstillsynens webbplats Avgifter för bygglov och byggnadstillsyn.
En byggtillsynsavgift bestäms enligt den byggnadstillsynstaxa som är i kraft den dag tillståndsbeslutet fattas eller den dag myndighetsuppgiften utförs.

Byggnadstillsynens och markandvändningens nya taxor fr.o.m. 1.1.2018 (pdf) (196.5 KB)


Tillbaka till rubrikerna