Grankulla stad är med och utvecklar huvudstadsregionens tågtrafik och i byggandet av Esbo stadsbana. I juni 2020 beslutade den finska regeringen att bygga Esbo stadsbanan, som är en del av den första fasen i byggandet av en ny höghastighetstågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo.

  • Ansvariga parter i projektet: Trafikledsverket, Grankulla stad och Esbo stad.
  • Projektplan: 20202–2028.
  • Situation våren 2021 – Huvudplanerarna har valts. Byggplanering har börjat med sammanställning av initialdata, modellering av det nuvarande tillståndet och raffinering av lösningarna från den tidigare planeringsfasen. Bottenundersökningar utförs i terrängen.

Den aktiva planeringsperioden för stadsjärnvägsprojektet är två år, varefter byggfasen inleds. Hela järnvägsprojektet beräknas vara klart 2028. Esbo stadsbanan kommer att utveckla och förbättra kollektivtrafiksystemet i Grankulla och Esbo och möjliggör snabbare förbindelser för grankullabor t.ex. till Esbo och mot Helsingfors centrum. Stadslinjen förbättrar därmed punktligheten och jämnheten i lokaltrafiken och minskar känsligheten för störningar. De nya spåren erbjuder också snabbare förbindelser för fjärrtrafiken i riktningen mot Åbo. Stadsbanan består praktiskt taget av ytterligare två spår, som kommer att byggas mellan Alberga och Köklax. Ytterligare två spår tillåter långväga och höghastighetspendeltrafiken att ha två egna spår och närtrafiken till att ha två egna spår, liknande som på huvudlbanan (Helsingfors-Kervo).

Stadsbanan är också den första fasen av Åbo höghastighetstågförbindelsen, dvs En timmes tåg-projektet, och därmed en del av en bredare regional utveckling som har stor inverkning på rörligheten, bostäder, investeringar och ekonomin. Läs mer: www.tunninjuna.com/sv